German
English
Estonia
France
Espana
Lithuana
Latvia
Russia
Ukraine
 
Infolinia czynna od godz. 7-16: 061 44 44 730
Infolinia czynna od godz. 7-16: 061 44 44 730   

FAQ: odchów cieląt – odpowiadamy na pytania

Czym jest CalfCare?

To innowacyjny pakiet funkcjonalny dla zapewnienia optymalnego rozwoju cieląt we wczesnej fazie odchowu.

Czym różnią się produkty CalfCare, CalfCarePLUS i CalfCareEXTRA?

CalfCare: Pakiet podstawowy (wyselekcjonowane surowce, zrównoważona receptura, właściwa zawartość witamin i mikroelementów, prebiotyki oraz probiotyki) zawarty we wszystkich preparatach mlekozastępczych JOSERA dla korzystnego i efektywnego odchowu cieląt.

CalfCarePLUS: preparat mlekozastępczy z podstawowym pakietem CalfCare został wzbogacony dodatkowo o immunoglobuliny.

CalfCareEXTRA: Koncepcja opracowana specjalnie dla zaspokojenia potrzeb młodych cieląt, szczególnie w pierwszych tygodniach życia. Zawiera wyselekcjonowane składniki dla optymalnego rozwoju organów wewnętrznych (metaboliczne programowanie) oraz przewodu pokarmowego.

Jakie substancje czynne sprawiają, że produkt IgluStart CalfCareEXTRA jest tak wyjątkowy?

Dzięki pakietowi CalfCareEXTRA, IgluStart zawiera kilka specjalnie dobranych, wysokoefektywnych składników, takich jak: bakterie Bacillus licheniformis i Bacillus subtilis (producenci enzymów), czy wzmacniacze resorpcji dla optymalnego rozwoju przewodu pokarmowego młodych cieląt oraz budowania stabilnej, prawidłowej mikroflory jelitowej i szybkiego rozwoju procesów trawiennych. Ponadto w skład pakietu wchodzą inne substancje dodatkowe (m.in. podwójne stężenie immunoglobulin, beta-karoten) również stanowiące niezwykle ważne składniki w procesie rozwoju młodych cieląt.    

Czym są i w jaki sposób działają immunoglobuliny ?

Immunoglobuliny to białka systemu odpornościowego, które pełnią bardzo ważną rolę w ochronie organizmu  przed czynnikami chorobotwórczymi. Przeciwciała te łączą się z antygenami, czyli substancjami obcymi dla organizmu. Ponieważ struktura powierzchniowa immunoglobulin odpowiada strukturze błony śluzowej jelita, antygeny łączą się z nią tworząc swoisty kompleks.

W ten sposób  kompleks przeciwciało/antygen jest naturalnie eliminowany z organizmu zwierzęcia. Immunoglobuliny są szczególnie ważne w pierwszych tygodniach życia, kiedy układ odpornościowy cielęcia nie jest jeszcze w całości wykształcony i rozwinięty oraz w okresach wysokiego narażenia na działanie patogenów.

Na co należy zwracać uwagę podczas przygotowywania pójła?

Najpierw odmierz do właściwego naczynia (np. wiadra czy mieszalnika) jedną trzecią planowanej objętości wody o temperaturze 45-50 °C. Temperatura wody powinna być dobrana do temperatury proszku preparatu mlekozastępczego oraz strat ciepła przed pojeniem (uwaga: temperatura wody wyższa niż 50 °C może spowodować uszkodzenie/zniszczenie witamin i bakterii fermentacji mlekowej). Następnie dodaj do wody wymaganą ilość proszku i dokładnie wymieszaj. Na końcu dodaj pozostałą objętość wody, aby uzyskać właściwą ilość pójła. Upewnij się, że temperatura pójła nie spadnie poniżej 40 °C w trakcie podawania. Standardowo rekomendowane jest stosowanie 125 g preparatu mlekozastępczego na litr pójła (125 g preparatu + 875 ml wody). Odpowiada to ok. 140 g preparatu na 1 l wody lub stosunkowi preparatu mlekozastępczego do wody 1:8.


IgluStart jest stosowany w proporcji 140 g na 1 l pójła, co odpowiada 160 g na 1 l wody lub stosunkowi preparatu mlekozastępczego do wody 1:7. W przypadku prowadzenia bardzo intensywnego systemu odchowu, stężenie preparatu mlekozastępczego może zostać zwiększone do 160 g na 1 litr pójła (preparat mlekozastępczy w stosunku do wody < 1:6). W tym przypadku szczególnie zalecany jest stały dostęp do świeżej, czystej wody. W przypadku automatycznych systemów odpajania temperatura wody powinna być ustawiona na 43-45 °C, natomiast dozowanie proszku na 140 g/l pójła.

Czy preparaty mlekozastępcze chronią przed biegunkami? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Tak, preparaty mlekozastępcze JOSERA zapewniają wysoki poziom ochrony przed biegunkami. Wszystko dzięki specjalnie zbilansowanemu składowi, obecności pakietu funkcjonalnego CalfCare oraz wchodzącym w jego skład probiotykom i prebiotykom, skutecznie zabezpieczającym przed występowaniem biegunek.

Ważne: Dla osiągnięcia pożądanych efektów należy stosować preparaty mlekozastępcze  JOSERA zgodnie z zaleceniami (wiek, przygotowanie pójła). Zawsze należy mieć na uwadze, że preparaty mlekozastępcze są rodzajem pokarmu, nie środków farmaceutycznych. Ich maksymalna efektywność może zostać osiągnięta jedynie wówczas, gdy pozostałe czynniki wchodzące w skład koncepcji odchowu cieląt spełniają określone wymagania. Utrzymanie, warunki zoohigieniczne oraz specjalistyczna opieka mają kluczowe znaczenie w procesie efektywnego odchowu cieląt.

Kiedy należy rozpocząć podawanie cielętom musli/prestartera?

Niewielkie ilości świeżego prestartera należy zacząć podawać cielętom kilkukrotnie w ciągu dnia już od pierwszego tygodnia życia. Pobranie paszy stałej powinno być na bieżąco kontrolowane. Ponadto, należy zapewnić cielętom dostęp do świeżej, czystej wody przez całą dobę. W tej fazie życia, JOSERA zaleca stosowanie wysoce smakowitego oraz wysoko strawnego wczesnego prestartera “Kälberkost”.

Czym są bakterie kwasu mlekowego?

Bakterie kwasu mlekowego są mikroorganizmami rozkładającymi węglowodany do kwasu mlekowego. W przewodzie pokarmowym cieląt pełnią funkcję ochronną przed infekcjami: pomagają w utrzymaniu równowagi mikroflory jelitowej oraz naturalnego poziomu pH. Warto pamiętać, że im zdrowsza i bardziej stabilna mikroflora jelitowa, tym trudniej patogenom osiedlić się w jelitach i wywoływać choroby (większa konkurencja o niszę w przewodzie pokarmowym). 

Czym są probiotyki i prebiotyki?

Probiotyki są żywymi mikroorganizmami tworzącymi stabilną mikroflorę jelitową. Zwalczają patogeny wywołujące liczne choroby, a tym samym zapewniają zdrowotność jelit. Dzięki swoim właściwościom wyraźnie zmniejszają ryzyko wystąpienia biegunek. Probiotyki są dostarczane do przewodu pokarmowego cieląt wraz z pakietem CalfCare.

Prebiotyki są natomiast specjalnymi substancjami odżywczymi, stanowiącymi źródło pożywienia dla pożytecznych bakterii jelitowych (w tym bakterii kwasu mlekowego, probiotycznych), stymulując ich rozwój, a tym samym ograniczając wzrost patogenów. Ponadto stymulują motorykę jelit. Zdrowe jelita wspierają natomiast prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, przyczyniając się do zapewnienia zdrowotności cieląt. 

Co oznacza trening enzymatyczny?

Po narodzeniu, cielę wytwarza głównie enzymy odpowiedzialne za trawienie składników mleka (renina/podpuszczka, laktaza). W miarę upływu czasu cielę ze zwierzęcia monogastrycznego zamienia się w przeżuwacza. W związku z tym, niezwykle istotne dla późniejszego, bezproblemowego przejścia z żywienia płynnego na stałe pasze roślinne jest celowe programowanie funkcjonowania układu trawiennego. Właśnie dlatego, preparaty mlekozastępcze JOSERA zostały wyposażone w pakiet węglowodanów jakim jest SmartEnergy (połączenie glukozy, sacharozy, żelatynizowanej skrobi z pszenicy oraz inuliny). Stymuluje on produkcję enzymów oraz, na ogół, umożliwia optymalne przygotowanie cielęcia do wykorzystania (metabolizowania) składników roślinnych pasz stałych.

Czym są stymulatory resorpcji ?

Stymulatory resorpcji są specjalnymi substancjami stymulującymi rozwój tkanek nabłonka jelitowego oraz wzrost kosmków jelitowych u młodych cieląt. Powoduje to zwiększenie powierzchni jelita, a tym samym powierzchni wchłaniania, dzięki czemu następuje znaczna poprawa wchłaniania składników pokarmowych.

Zasada działania jest porównywalna z efektem, jaki wywierają krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe w procesie stymulacji rozwoju brodawek żwaczowych u krów mlecznych (żywienie w okresie okołoporodowym). 

Dlaczego preparaty mlekozastępcze mają wyższą zawartość mikroelementów?

Ogólnodostępne badania naukowe oraz wszechstronne badania własne udowodniły, że surowce używane do produkcji preparatów mlekozastępczych cechują się bardzo niską koncentracją natywną mikroelementów. W związku z tym, aby uzupełnić ilości do poziomu zapotrzebowania cieląt, istnieje konieczność suplementowania tego typu produktów. Jest to niezwykle ważne, ponieważ odpowiednie zaopatrzenie organizmu cielęcia w mikroelementy ma szczególne znaczenie dla prawidłowego rozwoju układu odpornościowego oraz całego organizmu zwierzęcia.

Jaką funkcję pełni ß-karoten?

Beta-karoten jest niezbędnym składnikiem dla zapewnienia prawidłowego rozwoju skóry i błon śluzowych, ponadto wspiera odporność sprawiając, że cielęta są mniej podatne na choroby układu pokarmowego, oddechowego oraz choroby zakaźne poprzez utrzymanie zdrowotności błon śluzowych.

Znaczenie odtłuszczonego mleka w proszku w chowie cieląt

Szczególnie przez pierwsze trzy tygodnie życia, cielęta wymagają wysoko strawnych komponentów w diecie. Stosowanie preparatów mlekozastępczych zawierających w swoim składzie odtłuszczone mleko w proszku jest zatem tutaj uzasadnione, gdyż zawiera ono wysoko strawne białka, takie jak kazeina.

Począwszy od czwartego tygodnia życia, podawanie tego bardzo drogiego komponentu nie jest już tak istotne i niezbędne pod względem fizjologicznym, ponieważ od tego momentu powinno się stopniowo i aktywnie przestawiać cielęta z mleka na pasze roślinne. Wymaga to intensywnej stymulacji systemu enzymatycznego, a odtłuszczone mleko w proszku z pewnością w tej kwestii nie pomoże.    

Jaką rolę w preparacie mlekozastępczym odgrywają kwasy ?

Kwasy organiczne chronią przed biegunkami i stabilizują stan zdrowia cieląt poprzez intensywne ograniczanie rozwoju patogenów (dziesiątkowanie bakterii). Jednocześnie nasze produkty odznaczają się wysoką akceptowalnością ze strony zwierząt, co odgrywa szczególną rolę w momentach zmiany pasz.

Co zapewnia smakowitość preparatu mlekozastępczego ?

Smakowitość produktów zostaje zapewniona dzięki specjalnie wyselekcjonowanym komponentom mlecznym o wysokiej jakości, stanowiącym spójną kompozycję. Istotną rolę odgrywają tutaj słodkie komponenty (np. glukoza) oraz aromaty. Wszystko to jest poparte naszym wieloletnim doświadczeniem, satysfakcją klienta oraz bardzo wysoką akceptacją ze strony cieląt.

Jakie aromaty znajdują się w preparacie mlekozastępczym ?
Stosowane są wyłącznie naturalne aromaty, takie jak aromat bananowy i waniliowy.
Co oznacza termin „ograniczona ochrona matczyna” ?

Po narodzeniu, cielę nie posiada własnych przeciwciał ponieważ cyrkulacja krwi matki i płodu są wyraźnie oddzielone przez wiele warstw tkanek, w związku z czym przeciwciała nie mogą przedostawać się z jednego organizmu do drugiego. Cielę musi zatem otrzymać partię przeciwciał wraz z siarą, która jest ich najważniejszym źródłem. Tego typu immunizacja, poprzez przyswajanie przeciwciał z siary, słabnie z upływem czasu, ostatecznie całkowicie zanikając.

Ważne jest zatem jak najwcześniejsze budowanie własnych mechanizmów obronnych organizmu młodego cielęcia. Szczególnie pomiędzy drugim a piątym tygodniem życia, kiedy odporność cielęcia nie jest jeszcze na optymalnym poziomie, zaleca się wspieranie rozwoju układu odpornościowego poprzez dostarczenie do organizmu dodatkowych immunoglobulin zawartych w preparatach mlekozastępczych GoldenSpezial i IgluStart, czy w produkcie specjalnego przeznaczenia o nazwie Colostrin.

Dlaczego preparat FE-Trank zawiera mączkę chleba świętojańskiego?

Nasz tzw. ‘brązowy’ preparat mlekozastępczy zawiera w swoim składzie mączkę chleba świętojańskiego, substancję znaną jako wybitny wzmacniacz trawienia. Wysoka zawartość błonnika w tym surowcu stabilizuje proces trawienia, a słodki smak przyczynia się do większego pobrania paszy. Zapewniona jest zatem wysoka zdrowotność jelit.

Jakie są zalety stosowania poekstrakcyjnej śruty lnianej w preparacie mlekozastępczym ?

Stosowane przez nas w preparacie FE-Trank siemię lniane już od starożytnych czasów jest znane jako remedium na problemy trawienne w żywieniu ludzi. Siemię lniane zawiera bowiem specjalne substancje śluzowate, które wspierają proces trawienia oraz przeciwdziałają stanom zapalnym przewodu pokarmowego. Śluzowata konsystencja jest zauważalna już w trakcie sporządzania pójła, a jej funkcja docelowa w pełni rozwija się w przewodzie pokarmowym młodych zwierząt po spożyciu paszy płynnej. Substancje śluzowate wpływają również uspokajająco na nabłonek jelita oraz wspomagają perystaltykę jelit.