German
English
Estonia
France
Espana
Lithuana
Latvia
Russia
Ukraine
 
Infolinia czynna od godz. 7-16: 061 44 44 730
Infolinia czynna od godz. 7-16: 061 44 44 730   
Produkty JOSERA dla cieląt / CalfStar Wieliczko

CalfStar - historia z sukcesem

"Przy odchowie cieląt szczególną uwagę zwracamy na przyrosty. Po zastosowaniu koncentratu CalfStar uzyskaliśmy odpowiednie przyrosty oraz wysoką zdrowotność zwierząt. Perparat jest bardzo łatwy w przygotowaniu, zwierzęta go chętnie pobierają. Po przejściu z koncentratu na TMR nie odnotowaliśmy żadnych spadków wagi ciała."

Kamil Wieliczko, współwłaściciel gospodarstwa

 

Wraz z początkiem lipca 2018r. na gospodarstwie Państwa Wieliczko przeprowadzany był test mający na celu wprowadzenie rozwiązania w postaci nowej receptury paszy CJ. W skład paszy wszedł koncentrat CalfStar, oparty na śrucie lnianej oraz uzupełniony  śrutą zbożową. Zboża zastosowane w  rozwiązaniu  to głównie pszenica, jęczmień oraz kukurydza. Test miał na celu mierzenie przyrostów, wagi. Cielęta ważone były zaraz po urodzeniu, w 28 dniu życia oraz po odpojeniu paszami płynnymi, w 70 dniu. Dotychczas na gospodarstwie, przed rozpoczęciem testu stosowane były pasze CJ w oparciu o śrutę sojową oraz śrutę rzepakową. W nowym dodatku zastosowana została poekstrakcyjna śruta lniana.

Jakie były wyniki testu?

Celem nowego rozwiązania żywieniowego było uproszczenie procesu przygotowania paszy CJ oraz poprawa parametrów odchowu cieląt. Wyniki potwierdzają skuteczność. Średnia waga urodzeniowa na grupie cieląt objętych testem wyniosła 39 kg. Do 28 dnia życia średni przyrost dzienny na koncentracie wyniósł 790 g. W całym 70-dniowym odchowie cielęta przyrastały średnio 830 g/dzień. W badanym okresie, w przeliczeniu na jedno cielę zużyto 55 kg gotowej paszy CJ.